Dossier-onderzoek

Welkom bij deze Semlab demo. Op deze pagina staat een korte omschrijving van het doel van de demo-applicatie plus enige achtergrondinformatie. Klik op de knop om de demo zelf te proberen.

Taaltechnologie is bij uitstek geschikt om snel grote hoeveelheden tekst door te werken.

In onze Dossier-onderzoek demo wordt dit gedemonstreerd in de use case van het juridisch boekenonderzoek. Deze zogenaamde “due dilligence” wordt traditioneel uitgevoerd door een team van juristen dat daar meerdere dagen mee bezig is.

Met behulp van taaltechnologie wordt het gehele boekenonderzoek in enkele seconden uitgevoerd. De jurist hoeft alleen nog maar de bevindingen te accorderen.

Start de demo om de due dilligence user interface te gebruiken. Lees eventueel de handleiding voor meer uitleg over de werking.

Veel succes!

Achtergrond

Voor het vinden van de relevante passages in de documenten gebruiken wij een hybride systeem bestaande uit de nieuwste transformer gebaseerde taalmodellen, meer traditionele multi-feature neurale netwerken en patroon gebaseerde herkenning. Dit laatste wordt gevoed vanuit een ontologie van juridische terminologie. Bovendien biedt onze software de mogelijkheid om extra logica toe te voegen. Hiermee kunnen we dan redeneren over de gevonden passages. En deze mogen zelfs afkomstig zijn uit verschillende documenten.

Een voorbeeld (voor insiders): om de conclusie te trekken dat er sprake is van het “large company regime” moeten er niet alleen “Non-executives zijn aangesteld bij de vennootschap (te vinden in het KVK uittreksel of de Akte van oprichting) , maar moet de ondernemingsraad ook bevoegd zijn om non-execs voor te dragen EN de non-execs gerechtigd zijn de statutaire bestuurders te benoemen c.q. ontslaan (dit laatste is te vinden in de Statuten of in een statuten wijziging).

Met onze software worden de afzonderlijke passages automatisch gevonden en ter controle aangeboden. Wanneer alle drie de benodigde onderdelen worden geaccordeerd dan trekt de software de conclusie dat er sprake is van het large company regime. Deze conclusie wordt dan aan het review rapport toegevoegd.

Klik hier voor meer specifieke informatie over de due dilligence toepassing.

Toepassing

De use case van deze demo applicatie is het juridisch boekenonderzoek. Maar eigenlijk is alleen de ontologie met juridische termen en sommige aspecten van het user interface specifiek voor deze usecase. Alle onderliggende technologie is volledig generiek en kan direct worden ingezet in ieder ander kennisdomein. Deze aanpak is in het bijzonder geschikt voor situaties waarin snel conclusies moeten worden getrokken uit een dossier met meerdere document. Bijvoorbeeld in de rechtspraak bij het verzamelen van feiten voor een verweer, in de gezondheidszorg bij het verwerken van historische bevindingen of bij de overheid bij het beoordelen van vergunningsaanvragen.

Contact

Met Semlab taaltechnologie is meer mogelijk dan u denkt!

Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek over de mogelijkheden van taaltechnologie binnen uw organisatie. Vaak wordt in een korte pilot studie de haalbaarheid van bepaalde ideeën snel duidelijk. Bovendien kan dan een goede inschatting gemaakt worden van de te realiseren besparingen. U kunt ons bereiken via info@semlab.nl of bel naar 0172-494777.

Raoul Wallenbergplein 33 Alphen aan den Rijn – 0172 49477 – info@semlab.nl
© Semlab 2024