Event detectie

Welkom bij deze Semlab demo. Op deze pagina staat een korte omschrijving van het doel van de demo-applicatie plus enige achtergrondinformatie. Klik op de knop om de demo zelf te proberen.

Semlab event detectie wordt gebruikt om zeer snel zeer grote hoeveelheden data te screenen op bepaalde onderwerpen.

In deze demo wordt continu het financiële nieuws op een groot aantal twitter accounts geanalyseerd. Hierbij wordt gezocht naar berichten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de beurswaarde van de meest verhandelde aandelen. De verwachte impact van het bericht wordt met een groene (positief) of rode (negatief) kleur weergegeven.

Start de demo, voor toegang tot de volledige filter applicatie, of klik hier voor een visuele weergave van het nieuws.

Veel succes!

Achtergrond

Het taalmodel wat bij deze demo gebruikt wordt is regel-gebaseerd en wordt opgebouwd vanuit onze semantische financieel nieuws ontologie. De reden waarom voor deze toepassing geen gebruik wordt gemaakt van neurale netwerk gebaseerde taalmodellen is simpelweg dat zij voor de beoogde toepassing te langzaam zijn. Voor het verwerken van financiële berichtgeving is verwerkingssnelheid cruciaal. Met onze implementatie zijn wij instaat om dergelijke nieuwsberichten binnen milliseconden te vertalen naar gestructureerde “news events”. Deze events worden gebruikt om vervolgacties in werking te zetten, bijvoorbeeld bij “automated trading” implementaties.

Toepassingen

Deze technologie kan overal worden toegepast waar sprake is van een “overload” van informatie en een duidelijk idee over de events die hierin gedetecteerd moeten worden. Denk hierbij buiten de demo applicatie op het gebied van financieel marktsentiment aan monitoring van de media over een product of het filteren van twitter op discriminatie.

Afhankelijk van de eisen die aan de snelheid worden gesteld kunnen wij dit inrichten met een ontologie waarin de benodigde begrippen zijn vastgelegd, of met machine learning classifiers werken. De ontologie gebaseerde methode is meer bewerkelijk bij het inrichten, maar veel sneller tijdens productie. Het trainen van machine learning om de nieuws events te detecteren is veel minder bewerkelijk tijdens het inrichten van het systeem, maar het verwerken van de data gaat aanmerkelijk trager. Zoals vaak ligt het optimum voor de meeste toepassingen in het midden en wordt een hybride aanpak gebruikt.

Contact

Met Semlab taaltechnologie is meer mogelijk dan u denkt!

Wij nodigen u van harte uit voor een gesprek over de mogelijkheden van taaltechnologie binnen uw organisatie. Vaak wordt in een korte pilot studie de haalbaarheid van bepaalde ideeën snel duidelijk. Bovendien kan dan een goede inschatting gemaakt worden van de te realiseren besparingen. U kunt ons bereiken via info@semlab.nl of bel naar 0172-494777.

Raoul Wallenbergplein 33 Alphen aan den Rijn – 0172 49477 – info@semlab.nl
© Semlab 2024